Russian (CIS)English (United Kingdom)
Пять почему Юрпак
  • Запатентованная технология
  • Качество обcлуживания клиентов
  • Компромисы и понимание
  • Доставка продукции
  • Гибкость цен и индивидуальный подход
Юрпак - зарегистрированная ТМ. Основные продукты производства – полиэтиленовая и термоусадочная пленка, упаковочные пакеты и мешки из полиэтилена, а также полноцветная флексографическая печать, шириной 1500 мм.

Цыркин против упаковки

До № 2353 від 20.02.2013 р.

народний депутат України  І.М.Циркін

 

ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про обмеження виробництва, використання, ввезення і розповсюдження в Україні полімерних пакетів і упаковок тривалого розщеплення»

(реєстр. № 2353 від 20.02. 2013 р.)

 

У законопроекті пропонується заборонити з 1 липня 2013 року виробництво, використання, ввезення і платне або безкоштовне розповсюдження на території України (крім транзиту вантажів) полімерних пакетів тривалого розщеплення, об’єм  яких менше тридцяти п’яти  літрів, з товщиною матеріалу менше 0,025 міліметра, упаковок тривалого розщеплення. Передбачається заборона розповсюдження полімерних пакетів тривалого розщеплення суб'єктами господарювання, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами, підприємствами громадського харчування, за винятком, якщо упаковка продукту відбулася промисловим шляхом з дотриманням відповідних норм та регламентів. Метою законопроекту, як визначено у його преамбулі, є поліпшення охорони навколишнього природного середовища та стану благоустрою територій.

 

 

Головне управління, проаналізувавши проект, вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження.

Насамперед слід відмітити, що основною вадою проекту, на нашу думку, є  відокремлення сфери його регулювання від законодавства про відходи та базового у цій сфері Закону України «Про відходи». Зазначений Закон комплексно регулює відносини, пов'язані з утворенням, збиранням і заготівлею, перевезенням, зберіганням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням  відходів,  що  утворюються  в Україні,  перевозяться через її територію, вивозяться з неї, а також з перевезенням, обробленням та утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина, що безпосередньо стосується й предмета проекту. При цьому визначені у статті 1 проекту терміни «упаковка», «пакувальний пакет (пакет)», «полімерний пакет тривалого розщеплення» та ін. термінологічно не узгоджуються з встановленими окремими нормами цього Закону вимогами щодо поводження з «пакувальними  матеріалами  і  тарою».

Окрім того, встановлення передбаченої у проекті заборони виробництва, використання, ввезення чи розповсюдження полімерних пакетів і упаковок тривалого розщеплення  не вирішує існуючої в Україні проблеми знешкодження та утилізації вже накопичених пакувальних матеріалів, адже ці питання залишаються поза увагою проекту. Вважаємо також, що категорична заборона використання полімерних пакетів у сферах торгівлі продовольчими товарами та підприємствами громадського харчування стане причиною виникнення цілої низки нових проблем, пов’язаних з необхідністю заміни пакувальних матеріалів. Тому, на думку управління, зазначену проблему необхідно вирішувати не лише встановленням окремих заборон та обмежень, як пропонується у проекті, а в руслі системних вимог законодавства про відходи. Зокрема, Закон України «Про відходи» (п. «г» ч. 1 ст. 31) з метою запобігання або зменшення обсягів їх утворення та стимулювання впровадження маловідходних технологій  покладає на Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні і місцеві органи виконавчої влади здійснювати в межах своєї компетенції розроблення та впровадження системи поводження з пакувальними  матеріалами і тарою. Законом встановлюються й інші вимоги щодо обов'язків суб'єктів господарської діяльності у  сфері поводження з пакувальними  матеріалами  і  тарою (пункти "б", «п» статті 17 Закону). Тобто для ефективного правового регулювання відповідна проблема має вирішуватись комплексно, шляхом створення цілісної системи поводження з пакувальними матеріалами.

Зауваження викликає й змістовне наповнення проекту, його структура, оскільки проект містить лише 7 статей, при цьому стаття 6 у ньому відсутня. Поза межами регулювання проект залишає й низку важливих положень, що мають бути у окремому законодавчому акті. Насамперед це стосується основних завдань законодавства у відповідній сфері, принципів і напрямів державної політики, визначення низки суб'єктів правовідносин у зазначеній сфері, їх прав та обов'язків, у тому числі відповідних центральних органів виконавчої влади та їх компетенції тощо. Як зазначалось, у проекті фактично запроваджується своя власна термінологія, не узгоджена з базовим у цій сфері Законом України «Про відходи», при цьому проект не має окремої статті або ж норми, яка б визначала законодавство у передбаченій у ньому сфері регулювання.

Слід зазначити, що назва проекту, де йдеться «обмеження виробництва, використання, ввезення чи розповсюдження полімерних пакетів і упаковок тривалого розщеплення», та деякі його статті не узгоджуються між собою. Так, хоча формально у назві статті 2 мова йде про «обмеження», у тексті цієї статті встановлюється повна «заборона» з 1 липня 2013 р. виробництва, використання, ввезення чи розповсюдження полімерних пакетів та упаковок тривалого розщеплення (ч. 1 ст. 2 проекту). При цьому інформаційно-просвітницькі заходи, їх фінансування та контроль у цій сфері стосуються лише заходів щодо обмеження їх обігу (статті 3-5).

Більшість норм проекту мають надто загальний декларативний характер і не визначають механізму їх реалізації. Це статті 3-5 проекту, що передбачають інформаційно-просвітницькі заходи щодо обмеження обігу полімерних пакетів та упаковок тривалого розщеплення, фінансування таких заходів, контролю та відповідальності за порушення вимог «цього Закону». Зокрема, не зрозуміло, що входить до самих «заходів з обмеження обігу полімерних пакетів і упаковок тривалого розщеплення». Дуже загальним та незрозумілим є контроль «з обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження на території України полімерних пакетів та упаковок тривалого розщеплення» (ч. 1 ст. 5 проекту). Не визначено також, у чому саме полягають правопорушення у зазначеній сфері  (ч. 2 ст. 5 проекту), хоча задекларовано, що «особи, винні у порушенні вимог цього закону несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законами України».

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно відхилити.

 

Керівник Головного управління                                         В. Борденюк